Alina-Adriana Arseni

Alina-Adriana ARSENI, Senior lawyer

Sunt membră a Baroului București din anul 2011. În cursul exercitării profesiei de avocat, am dobândit o vastă experiență în dreptul penal al afacerilor, în cauze de anvergură implicând o multitudine de capete de acuzare, precum criminalitatea organizată, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni privind piața de capital, evaziunea fiscală sau spălarea banilor.

În mod complementar, am acumulat experiență în cauze de prim rang aparținând altor ramuri din sfera dreptului afacerilor, inclusiv în litigii de drept civil (răspundere contractuală și delictuală, recuperarea creanțelor, executare silită), comercial (dispute societare, insolvență), contencios administrativ și fiscal, contravențional sau dreptul muncii.

Protecția europeană a drepturilor omului și cooperarea judiciară internațională au reprezentat constant domenii de interes conexe.

Am asigurat asistență juridică și reprezentare în proceduri administrative și judiciare în toate fazele procedurale.

În mod corelativ activității de litigii, am redactat frecvent rapoarte de due diligence, memorandumuri și opinii juridice, oferind și consultanță juridică în domeniile indicate anterior. Printre clienții pe care i-am gestionat se numără persoane fizice și juridice, române și străine deopotrivă, având o mare vizibilitate publică și un grad ridicat de exigență. Alăturându-mă în anul 2021 echipei Dobrinescu Dobrev, îmi rafinez constant aria de experiență în materie fiscală

  Experiența anterioară

  W

  Societate de avocați specializată în drept penal, avocat colaborator senior (3 ani)

  W

  Alte societăți de avocați specializate în dreptul afacerilor, avocat colaborator (6 ani)

  Calificări profesionale

  W

  Baroul București (2011)

  Studii

  W

  The British Law Centre, Diploma in English Law and Legal Skills (2019-2020) și Commercial Law Diploma (2020-2021)

  W

  Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (formare profesională inițială, 2012-2013)

  W

  Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Drept, Master Științe penale aprofundate (2009-2011)

  W

  Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Drept și Sociologie, Departamentul Drept (2005-2009)

  W

  Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Limbi și Literaturi, Departamentul engleză-română (2005-2008)

  Contact

  Email: adriana@dobrinescudobrev.ro 
  Tel: +40 748 012 365