Alina-Codruța Mușat

Alina-Codruța Mușat, Lawyer

Sunt avocat colaborator în cadrul S.C.A. Dobrinescu Dobrev și membru al Baroului București din anul 2017.

Pe durata exercitării profesiei de avocat, am reprezentat numeroase societăți care activează în diferite domenii- imobiliar, comerț cu amănuntul, industria alimentară, transport, în fața instanțelor de judecată din România, în cadrul procedurilor judiciare, atât în primă instanță, cât și în căile de atac.

De asemenea, am asistat numeroși clienți, persoane fizice și juridice în proceduri administrative în fața organelor fiscal, incluzând dar fără a se limita la: inspecții fiscale, susținerea orală a contestațiilor administrative, executare silită, înregistrări în scop de TVA, precum și în chestiuni ce privesc derularea de zi cu zi a activităților economice.

Pe lângă activitățile care vizează preponderent domeniul litigiilor administrative-fiscale, am avut oportunitatea de a pătrunde tainele și de a activa și în proiecte ce privesc oferirea de consultanță, sens în care am redactat opinii legale, memorandumuri, raporturi de due-diligence cu implicații juridice din mai multe arii ale Dreptului, precum: drept civil, drept comercial (inclusiv insolvență), contencios administrativ și fiscal, dreptul muncii, drept penal.

Activitatea profesională pe parcursul celor aproximativ 4 ani petrecuți în cadrul Dobrinescu Dobrev a fost așadar una complexă, ce a implicat un cumul de cunoaștere și implicare în cele două domenii care se întrepătrund în mod natural, respectiv consultanță juridică și litigii.

  Experiența anterioară

  W

  Publicarea de articole de specialitate în reviste de profil

  W

  Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (2017-2019)

  Studii

  W

  Absolvent masterat în Drept Penal, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova (2017)

  W

  Studii de licență în drept, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova (2011-2015)

  Contact

  Tel: +40 786 260 942
  Email: alina@dobrinescudobrev.ro