Anca Elena Nica

Anca Elena Nica, Tax Consultant

Sunt absolventă a Facultății Contabilitate și Informatică de Gestiune și a Masterului de Contabilitate, Control și Expertiză, ambele din cadrul Academiei de Studii Economice București.

În prezent, urmez cursurile organismului profesional C.E.C.C.A.R. în vederea obținerii certificării de contabil autorizat.

Startul în carieră a avut loc în anul 2017, alături de o companie multinațională, deprinzând treptat tainele contabilității, luând parte în proiecte diverse de consultanță și intrând în contact cu clienți din zone de business diferite (industria farmaceutică, industria agricolă, industria energetică, industria financiară).

În prezent, proiectele în care sunt implicată includ oferirea de consultanță fiscală generală din perspectiva impozitelor directe, combinate cu servicii de asistență privind auditarea poziției fiscale a companiilor, asistență și reprezentare în formalitățile ce sunt în strânsă legătură cu Agenția Națională de Administrare Fiscală.

De asemenea, sunt implicată în proiecte de due diligence fiscal și asigur asistență în proiecte de reorganizări și restructurări naționale și internaționale (fuziuni, divizări, transferuri de active, etc).

  Experiența anterioară

  W

  Societate multinațională de servicii de audit, consultanță fiscală și contabilă - Junior Accountant (2015 - 2017)

  Studii

  W

  Academia de Studii Economice din București, Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune – Master Contabilitate, Control și expertiză (2015 – 2017)

  W

  Academia de Studii Economice din București, Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune (2012 – 2015)

  Contact

  Email: anca@dobrinescudobrev.ro
  Tel: +40 774 619 748