MARKET WATCH: Regimul de TVA aplicabil din 2015 serviciilor digitale, celor de difuziune și de telefonie – un regim de simplificare… complicat

Începând cu 1 ianuarie 2015 a fost instituit un regim simplificat de administrare a TVA-ului aferent serviciilor electronice, a serviciilor de radiodifuziune și a serviciilor de telefonie, prestate către persoane neimpozabile (persoane fizice sau instituții publice)....