Domenii

Principalele arii de practică

Drept fiscal

Consultanță fiscală*
Reorganizări*
Revizuiri fiscale, identificarea riscurilor fiscale*
Due diligence și structurare fiscală în tranzacții M&A*
Asistență în alte proceduri administrative și fiscale (ex. facilități și scutiri fiscale, eșalonarea obligațiilor fiscale etc.)
Asistență pe durata inspecției fiscale sau a controlului antifraudă
Cooperarea judiciară internațională în materie fiscală
Litigii fiscale
Asistență în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE)

U

Drept civil

Restituirea proprietăților și măsuri compensatorii
Litigii de carte funciară
Recuperarea creanțelor
Litigii contractuale
Negocierea contractelor
Procedura insolvneței
Răspunderea solidară a organelor de conducere
Cooperare judiciară internațională în materie civilă
Due diligence imobiliar
Executare silită

Proprietate intelectuală și industrială

Cesiunea drepturilor de proprietate intelectuală
Aspecte de proprietate intelectuală în industria jocurilor video
Litigii privind brevetele de invenție
Litigii privind desenele industriale
Litigii privind mărcile
Concurență neloială
Ordonanțe președințiale
Asistență în fața Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală

Urbanism

Litigii privind planificarea urbanistică
Litigii privind autorizațiile de construire
Litigii de mediu și gestionare a deșeurilor
Litigii de drept imobiliar
Protejarea monumentelor istorice

Dreptul penal al afacerilor

Investigații penale
Dosare penale vizând criminalitatea în domeniul afacerilor
Cooperare judiciară internațională în materie penală

Dreptul muncii

Concedieri nelegale
Plăți compensatorii de tip golden parachute și altele
Contracte colective de muncă
Transferul de întreprindere

n

Drept comercial

Fuziuni și achiziții
Înființarea entităților juridice
Majorări de capital social
Conversia creanțelor în capital
Acorduri între asociați/ acționari
Stock option plans

*prin Dobrinescu Dobrev Tax Advisory SRL, firma de consultanță fiscală afiliată Dobrinescu Dobrev SCA

Contact

13 + 2 =