de Luisiana DOBRINESCU, Filip IANA

De mai bine de o lună de zile empatizăm fără folos cu clienții noștri străini, traderi de energie electrică pe piața românească, ale căror licențe stau să le fie suspendate joi, 10 noiembrie 2022. Acesta este termenul limită pentru depunerea la organele fiscale competente (nu este clar în funcție de ce criterii, competente) a declarației pe proprie răspundere privind modalitatea de plată a contribuției la acest fond și a garanției de 1 milion euro.

Prin OUG nr. 27/2022[1] completată prin OUG nr. 119/2022, s-au instituit o serie de măsuri destinate să diminueze impactul prețului energiei electrice, asupra clienților finali. Pe lângă prețuri finale plafonate și măsuri de compensare, cele două acte normative instituie obligația  producătorilor de energie electrică, a entităților agregate de producere a energiei electrice, a traderilor, furnizorilor care desfășoară activitatea de trading și a agregatorilor care tranzacționează cantități de energie electrică și/sau gaze naturale pe piața angro, ca începând cu data de 1 septembrie 2022, să plătească o contribuție la Fondul de Tranziție Energetică.

Formularul 100 a fost recent actualizat[2] prin includerea acestei contribuții, motiv pentru care contribuabilii români se pot conforma noilor obligații – o rezervă o avem cu privire la modalitatea de calcul a acestei contribuții, însă nu acesta este motivul și obiectul articolului de față.

Problema vine din partea operatorilor de tipul celor mai sus enumerați, nerezidenți. Aceștia sunt deopotrivă obligați la declararea și calculul și plata contribuției, însă pentru ca toate acestea să fie posibile, trebuie mai întâi să se înregistreze fiscal – a se vedea pct. 3 din Procedura prevăzută de OPANAF 1636/2022[3]. Și de aici începe epopeea.

Parcurgerea acestei etape este însă imposibil de realizat, având în vedere că declarația 015 (anexa nr. 3 din OPANAF 1699/2022) NU este actualizată. În secțiunea ”transparență decizională” de pe site-ul ANAF[4] se poate identifica un proiect de ordin din 12 octombrie 2022 pentru modificarea OPANAF nr. 1699/2021 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal.

Acest proiect de ordin încă nu a fost aprobat, deși necesitatea înregistrării fiscale a nerezidenților traderi pe piața de energie este urgentă (urgența fiind impusă de Procedura prevăzută de OPANAF 1843/2022).

În al doilea rând, traderii nerezidenți au obligația de a constitui potrivit art. IV alin. (5) din OUG nr. 119/2022, o garanție sub formă de scrisoare de garanție bancară sau cash colateral, în cuantum de 1 milion Euro, echivalent în lei. Această garanție trebuie constituită în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a OPANAF 1843/2022 (intrat în vigoare pe 25 octombrie 2022). În cazul nerezidenților care optează pentru îndeplinirea obligațiilor prin reprezentant fiscal, dovada constituirii garanției trebuie depusă la momentul cererii de desemnare a reprezentantului fiscal.. Niciun act normativ, circulară sau reprezentant ANAF nu indică vreun cont de trezorerie care să poată fi utilizat în vederea constituirii garanției.

În al treilea rând, legislația ne impune completarea unei declarații pe propria răspundere privind modalitatea de plată a contribuţiei la Fondul de Tranziţie Energetică, însă nu indică modalitățile de plată pentru care entitățile relevante pot opta.

Am lăsat la sfârșit partea cea mai frumoasă.

Conform pct. 2 alin. (3) din Procedura prevăzută în OPANAF 1636/2022, organul fiscal competent pentru gestionarea obligațiilor fiscale privind contribuţia la Fondul de Tranziţie Energetică este organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat reprezentantul fiscal. Cum actul normativ nu menționează că acest organ fiscal trebuie să fie și competent material în administrarea reprezentantului fiscal, am remarcat la nivelul administrațiilor fiscale din București patru interpretări: (…)

Citește mai mult pe Juridice.ro.