În Monitorul oficial, Partea I, nr. 706 din data de 31 august 2017 a fost publicată Ordonanța nr. 25/2017 pentru modificarea și completarea Codului fiscal.

Vă prezentăm în cele ce urmează principalele modificări aduse prin această Ordonanță.

Impozitul pe profit

Cheltuielile reprezentând valoarea creanțelor înstrăinate sunt deductibile în limita unui plafon de 30% din valoarea creanței.

Impozitul pe venit

Se consideră ca fiind obținute din România veniturile realizate ca urmare a desfășurării unei activități independente în România (cu excepția drepturilor de proprietate intelectuală), indiferent dacă sunt primite din țară sau din străinătate.

De asemenea, veniturile din drepturi de proprietate intelectuală sunt considerate a fi obținute din România numai dacă sunt primite de la un plătitor de venit din România ori de la un sediu permanent din țară al unui nerezident.

În ceea ce privește stabilirea impozitului pe venit determinat pe baza normei anuale de venit, dacă în cursul anului activitatea contribuabilului încetează sau se suspendă, acesta are obligația de a notifica autoritățile fiscale în termen de 30 de zile în vederea recalculării plăților stabilite în contul impozitului anual datorat.

Aceeași dispoziție a fost introdusă și cu privire la stabilirea impozitului pe venit în sistem real, înștiințarea autorităților fiscale cu privire la eveniment având ca scop recalcularea plăților anticipate.

Contribuții sociale

Nu vor fi cuprinse în baza lunară de calcul al contribuțiilor sociale contravaloarea serviciilor medicale sub formă de abonament suportată de către angajator pentru angajați, în limita a 400 euro anual pentru fiecare persoană. Această prevedere intră în vigoare la data de 3 septembrie 2017.

Impozitul pe reprezentanţe

Se aduc modificări semnificative cu privire la plata impozitului pe reprezentanțe.

Reprezentanța are obligația de a plăti impozitul pe reprezentanță în valoare totală de 18.000 lei pentru un an fiscal (anterior 4.000 euro). Impozitul se va plăti până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului de impunere (anterior plata se efectua în 2 tranșe egale până la 25 iunie și 25 decembrie inclusiv a anului de impunere).

Accize

A fost majorat nivelul accizelor aplicabile pentru benzină și motorină, modificare ce va intra în vigoare începând cu 15 septembrie 2017:

Benzina cu plumb:

  • tona – an 2017: 2.737,96 (nivel aplicabil de la 15 septembrie 2017), 2.945,75 (nivel aplicabil de la 1 octombrie 2017) – anterior valoarea era de 2.530,17; anii următori: 2.945,75 – anterior valoarea era de 2.530,17.
  • 1.000 litri – an 2017: 2.108,23 (nivel aplicabil de la 15 septembrie 2017), 2.268,23 (nivel aplicabil de la 1 octombrie 2017) – anterior valoarea era de 1.948,23; anii următori: 2.268,23 – anterior valoarea era de 1.948,23.

Benzină fără plumb:

  • tonă – an 2017: 2.358,92 (nivel aplicabil de la 15 septembrie 2017), 2.566,71 (nivel aplicabil de la 1 octombrie 2017) – anterior valoarea era de 2.151,13; anii următori: 2.566,71 – anterior valoarea era de 2.151,13.
  • 1.000 litri – an 2017: 1.816,36 (nivel aplicabil de la 15 septembrie 2017), 1.976,36 (nivel aplicabil de la 1 octombrie 2017) anterior valoarea era de 1.656,36; anii următori: 1.976,36 – anterior valoarea era de 1.656,36.

Motorină

  • tonă – an 2017: 1.985,89 (nivel aplicabil de la 15 septembrie 2017), 2.175,24 (nivel aplicabil de la 1 octombrie 2017 – anterior valoarea era de 1.796,53; anii următori: 2.175,24 – anterior valoarea era de 1.796,53.
  • 1.000 litri – an 2017: 1.678,04 (nivel aplicabil de la 15 septembrie 2017), 1.838,04 (nivel aplicabil de la 1 octombrie 2017) – anterior valoarea era de 1.518.04; anii următori: 1.838,04 – anterior valoarea era de 1.518.04.

Atragem atenția asupra faptului că, în afara excepțiilor indicate, toate celelalte prevederi modificatoare vor intra în vigoare din 1 ianuarie 2018.