Judecătorul sindic nu este prin definiție un filo-debitor. Problema este că, privit din unghiul creditorilor, mai ales al celor chirografari, el pare a fi, dar cauzele sunt multiple. De exemplu, legiuitorul și-a schimbat în timp concepția, Legea nr. 85/2006 fiind mai focusată pe salvarea întreprinderii decât legea nr. 64/1995, iar asta a creat mai multe posibilități de a vota și admite planuri de reorganizare care dezavantajau destul de semnificativ anumite clase de creditori.

Astfel s-a creat impresia unei ”tiranii a majorității”, care a creat un oarecare sentiment de frustrare în rândul creditorilor negarantați și care și-a găsit ținta în judecătorul sindic, pentru că el deține ”imperium” și ”juris dictio”, el spune dreptul. De aici pînă la a spune că judecătorul sindic ține cu debitorul, că vede doar salvarea locurilor de muncă nu și interesele masei credale nu mai e decît un pas. Pe de altă parte cred că această ”legendă urbană” este potențată și de atitudinea anumitor judecători sindici care se refugiază doar în ”chestiunile de legalitate” și numai dacă ”sunt sesizați cu o cerere care întrunește condițiile legale”.

Cred că procedura insolvenței și misiunea de judecător sindic presupune și puțin ”rol activ” și că între problemele de ”crasă oportunitate” și cele de ”legalitate”, e o zonă gri. Firește, atunci cînd practicianul în insolvență este un profesionist foarte competent și cu o echipă care să-l susțină, cînd majoritatea creditorilor sunt reprezentați de avocați cu practică în domeniul insolvenței, lipsa rolului activ nu e un capăt de țară. Dar ce ne facem cu miile de SRL-uri care intră anual în insolvență și care nu pot toate beneficia numai de spuma celor două profesii amintite? Oare nu sunt necesare niște mici îndrumări, niște dispoziții către practician și/sau comitetul creditorilor, nu doar ubicuul „acordă termen pentru continuarea procedurii la data de…”?

Avocat dr. Dumitru Dobrev
Partner DOBRINESCU DOBREV

* Opinie susținută în cadrul dezbaterii „Judecătorul sindic. Un filo-debitor?”ediția 255, organizată de Societatea de Științe Juridice (SSJ)