22 octombrie 2013

Juridice.ro

 

De aproximativ două săptămâni, ANAF a început în forță o campanie de mobilizare a contribuabililor, în vederea creșterii conformării voluntare. Primul pas al acestei campanii constă în transmiterea către contribuabili a unor scrisori de avertizare asupra eventualității unei inspecții fiscale.

Pe scurt, scrisoarea ANAF atenționează asupra faptului că societatea Dumneavoastră va face obiectul unei analize de risc și în condițiile în care se constată inadvertențe între datele furnizate de contribuabil și evidența ANAF, se va lua decizia efectuării unei inspecții fiscale.

Scopul declarat al scrisorii este de a acorda contribuabilului timpul necesar în vederea depunerii tuturor declarațiilor fiscale omise și efectuării corecțiilor necesare. De asemenea, ANAF ține să atenționeze asupra exercitării în mod corect a deducerilor, atât din punctul de vedere al TVA, cât și al impozitului pe profit.

 Ce este în spatele acestor scrisori…

Adevărul este că prima jumătate a anului 2013 s-a remarcat prin cel mai scăzut procent de declarare și colectate a veniturilor fiscale la bugetul de stat.

ANAF, proaspăt reorganizat prin absorbția Gărzii Financiare (în mare parte în cadrul departamentelor de inspecție fiscală) și prin crearea Direcției Generale Antifraudă Fiscală, este nevoit să ia măsuri în vederea creșterii conformării voluntare.

Și cum în materie de impozite frica este cea mai eficientă încurajare, ANAF începe să dea semne că intenționează să ne vegheze din ce în ce mai îndeaproape…

Teoretic, nimic nu este nou în ceea ce privește analiza de risc fiscal. Departamanente de analiză de risc existau în cadrul fiecărei administrații fiscale, referatele efectuate de acestea stând la baza întocmirii programului de inspecție fiscală. Mai nou, și Direcția Generală Antifraudă Fiscală are un departament de analiză risc și programare la inspecția fiscală.

Practic, aceste compartimente de analiză risc încadrează într-un algoritm special datele extrase din comportamentul fiscal al contribuabilului. Exemple de astfel de criterii:

– pierderea fiscală înregistrată;
– tipul/domeniul de activitate (următoarele având grad ridicat de risc: export, comerț intracomunitar, agricultură, presă, comerțul cu cerele, legume, produse accizabile, carne și lemn etc);
– sincopele sau întarzierile repetate în depunerea declaratiilor fiscale;
– numărul de declarații rectificative;
– numărul și amplitudinea corecțiilor de erori materiale solicitate;
– nesolicitarea rambursării de TVA, în condițiile în care pe o perioadă relativ mare contribuabilul înregistrează sold negativ de taxă;
– renunțarea la o rambursare de TVA solicitată prin decont etc.

Contribuabilii nu au acces la acest algoritm de calcul și nu pot formula vreun punct de vedere cu privire la gradul de risc fiscal stabilit.

Revenind la scrisoarea ANAF, deși nu vă aduce propriu-zis inspecția fiscală, constituie un prilej bun pentru a pregăti documentele cu care vă știți restanți: documente justificative, corecții de facturi fiscale, contracte lipsă, verificarea valabilității codului VIES pentru partenerii contractuali și a statutului fiscal al acestora, contractele pentru remunerarea colaboratorilor etc.

Și nu uitați, cu 15 zile înaintea începerii inspecţiei fiscale (respectiv cu 30 de zile, la marii contribuabili), organul fiscal are obligaţia să vă transmită avizul de inspecţie fiscală prin care să precizeze perioada supusă inspecției fiscale (de regulă trei ani) și tipul de impozite vizate.

După primirea avizului de inspecţie fiscală aveți posibilitatea de a solicita, o singură dată și pentru motive justificate, amânarea datei de începere a inspecţiei fiscale.

Vă urez ca în viitorul apropiat să fiți selectați doar pentru inspecțiile fiscale pe care vi le doriți!

:: scrisoarea ANAF

Luisiana DOBRINESCU
avocat DOBRINESCU DOBREV