de Luisiana Dobrinescu

 

Dacă ar fi să întocmesc o statistică a dosarelor de executare în care au intervenit probleme fiscale, procentul nu ar fi deloc îmbucurător.

Una dintre problemele recurente provine din faptul că, la momentul întocmirii anunțului de vânzare prin licitație publică, executorii judecătorești nu știu care este regimul de TVA al livrării bunului respectiv.

De cele mai multe ori, în cadrul anunțului de vânzare apare un preț fix, fără vreo mențiune la TVA (dacă este scutit, taxabil și dacă da, cu ce cotă).

Abia ulterior adjudecării, când executorul trebuie să emită factura, apar întrebări cu privire la regimul fiscal aplicabil.

Din păcate, de cele mai multe ori, indiferent de regimul de TVA aplicabil conform legii, din prudență, executorii percep TVA. 

Această abordare greșită are însă diversitatea ei: fie se refuză aplicarea scutirii de TVA (care este regimul fiscal general pentru majoritatea construcțiilor), fie se refuză aplicarea taxării inverse sau a cotei reduse de TVA.

Menționăm că  regimul de TVA este unul obligatoriu, nefiind admisibilă aplicarea unui regim fiscal considerat de aceasta „mai fără riscuri”. Chiar dacă, din perspectiva vânzătorului, acesta colectează și plătește bugetului de stat mai mult TVA decât ar fi corect, cumpărătorul nu se bucură de o indulgență proporțională din partea fiscului, când este vorba despre exercitarea dreptului de deducere.

Altfel spus, pentru cumpărător TVA-ul colectat greșit NU este deductibil.

În consecință, ulterior adjudecării, cumpărătorul este într-o mare dilemă:

– ori renunță la bunul adjudecat și la cauțiunea aferentă, pentru a se conforma regulilor fiscale,

– ori acceptă un regim fiscal greșit, mult mai oneros, care îi creează și o problemă fiscală.

Pe de altă parte, aplicarea regimului fiscal de scutire la vânzarea construcțiilor vechi generează obligarea persoanei executate silit la ajustarea taxei anterior deduse – practic, la restituirea TVA-ului anterior dedus. Aplicarea de către executor a regimului de scutire, fără consultarea departamentului contabil al persoanei executate silit poate a aduce, iată, încă o problemă celui executat silit – de data aceasta, una fiscală!

În mod evident, aceste situații trebuie evitate.